• Dnia 28 września 2018 roku,
  o godz. 12:00 w bydgoskiej Farze
  został poświęcony sztandar szkoły.

 • Zgodnie z art. 11 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
  podajemy dane kontaktowe do Inspektora Danych Osobowych. 
  dane kontaktowe IOD – e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl
 • Informacja dla rodziców i opiekunów!

  Istnieje możliwości złożenia wniosków do UM Bydgoszczy w ramach rządowego program „Dobry Start 300+”.

  link do strony UM Bydgoszcz:  https://um.bydgoszcz.pl/pomoc-finansowa/

   

  ZASADY ŚWIADCZENIA DOBRY START”

   1.Świadczenie„Dobry Start” przysługuje na wniosek, raz w roku, w związku z rozpoczęciem

  roku szkolnego do ukończenia:

  1. przezdziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia
  2. przezdziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku niepełnosprawnych

  dzieci lub osób uczących.

  1. Terminy.Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu

  „Rodzina 500+” – można składać od 1 lipca 2018 r. online przez stronę Ministerstwa Rodziny

  empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną

  (papierową) w tych samych miejscach, w których rodziny ubiegają się o świadczenie 500+.

  Wniosek należy złożyć do 30 listopada, później złożony nie zostanie rozpatrzony.

  1. Wypłataświadczenia. W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny

  świadczenie otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w

  kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku

  na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

  1. Uproszczonaprocedura

  W     celu     usprawnienia      i     przyspieszenia      procesu      przyznawania     wyprawki     szkolnej

  zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one

  wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach

  nienależnie pobranych świadczeń. Informacja o przyznaniu świadczenia będzie przekazywana

  na adres e-mail podany we wniosku. W razie braku adresu e-mail odbioru informacji

  dokonuje się osobiście. Nieodebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty świadczenia.

  1. Świadczenie”Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu

  do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia

  1. Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące

  roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

 • Aktualny plan lekcji znajduje się na stronach e-dziennika

 • Witaj na naszej stronie

  przejdź szybko do najważniejszych zakładek
  • E-dziennik

   Informacja o logowaniu do e-dziennika

  • Galeria

   Możliwość obejrzenia zdjęć z najnowszych wydarzeń dotyczących naszych uczniów oraz szkoły

  • Projekty i programy

   Zajrzyj co jeszcze dzieje się u nas w szkole

  • Wypożyczone książki

   Liczba wypożyczonych książek przez wszystkich uczniów w I semestrze

  • Godziny lekcyjne

   Średnia ilość godzin lekcyjnych, przypadających na klasę w roku szkolnym 2016/2017

  • Wypite mleko

   Litrów mleka wypitego przez uczniów w I semestrze

 • Projekty i programy

 • Ciekawe projekty i programy edukacyjne

 • W naszej szkole prowadzonych jest wiele interesujących projektów oraz programów edukacyjnych

 • Zobacz całą galerię naszych zdjęć

 • Zobacz też

 •